Bezpłatna wysyłka paczek od 500 zł oraz palet od 1500zł

Reklamacje

1. W celu zgłoszenia reklamacji należy wysłać e mail na adres: kontakt@messahome.pl

2. W wiadomości należy załączyć:

- datę zakupu

- dane kupującego

- opis reklamacji

- dokumentację fotograficzną

3. Sprzedający ma 14 dni roboczych od momentu otrzymania kompletnych danych na rozpatrzenie reklamacji

4. PODSTAWĄ REKLAMACJI JEST PROTOKÓŁ SPISANY PRZEZ KURIERA!